top of page

AFDRUK

Dieses Impressum gilt auch für die Profile/Accounts der TreibGuT Niederlande auf YouTube,  Facebook und Instagram.

 

Floßverleih TreibGuT Nederland

Dorpsstraat 88, 6082 AR Buggenum, NL


Tel.: +49 (0) 170 21 060 46
Email: info@flossverleih-treibgut.nl
Internet: www.flossverleih-treibgut.nl

Fiscale Identificatienummer Nederland: 398175500B01
Inhaltlich Verantwortlicher gemäß § 55 Abs. 2 RStV: Floßverleih TreibGuT Niederlande

Fotos: Corinna Köhler

JURISTISCHE KADER

1. de beperking van de aansprakelijkheid 

De inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid vervangen. De provider neemt geen verantwoordelijkheid voor de juistheid, volledigheid en tijdigheid van de bedoelde inhoud. Het gebruik van de inhoud van de website is inherent aan het eigen risico van de gebruiker. De genoemde Charactnzeichnet-bijdragen geven de mening van de betreffende auteur en niet altijd de mening van de aanbieder. Door het pure gebruik van de website van de aanbieder ontstaat de contractuele relatie tussen de gebruiker en de provider.

 

2. Extern Links

Deze website bevat links naar websites van derden ("externe links"). Deze websites vallen onder de verantwoordelijkheid van de betreffende exploitant. De provider heeft de externe inhoud bij de eerste koppeling van externe links gecontroleerd om te bepalen of er wettelijke overtredingen zijn. Op dat moment waren geen overtredingen duidelijk. De aanbieder heeft geen invloed op het huidige en toekomstige ontwerp en de inhoud van de gelinkte pagina's. Het instellen van externe links betekent niet dat de provider de inhoud achter de verwijzing of link accepteert. Een constante controle van externe links is niet redelijk voor de aanbieder zonder concreet bewijs van juridische overtredingen. In geval van juridische overtredingen worden dergelijke externe links echter onmiddellijk verwijderd.

3.Auteur Recht

De inhoud die op deze website wordt gepubliceerd, is onderhevig aan auteursrechten en aanvullende auteursrechten. Elk gebruik dat niet is toegestaan ​​door auteursrecht en aanvullende auteursrechtwetgeving vereist de voorafgaande schriftelijke toestemming van de aanbieder of respectieve auteursrechthouder. Dit geldt in het bijzonder voor het kopiëren, verwerken, vertalen, opslaan, verwerken of reproduceren van inhoud in databases of andere elektronische media en systemen. Inhoud en rechten van derden zijn als zodanig gemarkeerd. Het ongeoorloofd dupliceren of doorgeven van individuele inhoud of volledige kanten is niet toegestaan ​​en strafbaar. Alleen de productie van kopieën en downloads voor persoonlijk, privé en niet-commercieel gebruik is toegestaan. De presentatie van deze website in externe frames is alleen toegestaan ​​met schriftelijke toestemming

bottom of page