top of page

BESCHERMING VAN DE PRIVACY

FLOßVERLEIH TreibGuT Niederlande

Dorpsstraat 88

6082 AR Buggenum, NL

 

De verantwoordelijke instantie beslist alleen of samen met anderen over de doeleinden en middelen om persoonsgegevens te verwerken (bv. Namen, contactgegevens, enz.).

Intrekking van uw toestemming voor gegevensverwerking

Sommige gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw reeds gegeven toestemming op elk moment herroepen. Een informele kennisgeving per e-mail is voldoende voor de herroeping. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die vóór de intrekking is uitgevoerd, blijft door de intrekking onaangetast.

Recht om een ​​klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

Als betrokkene heeft u het recht om een ​​klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit in geval van overtreding van de wetgeving inzake gegevensbescherming. De bevoegde toezichthoudende autoriteit met betrekking tot gegevensbeschermingskwesties is de staatsfunctionaris voor gegevensbescherming van de federale staat waarin ons bedrijf is gevestigd. De volgende link biedt een lijst met functionarissen voor gegevensbescherming en hun contactgegevens: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html .

 

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U heeft het recht om gegevens die wij op basis van uw toestemming of ter uitvoering van een contract automatisch verwerken, aan u of aan derden te laten overhandigen. Het wordt beschikbaar gesteld in een machineleesbaar formaat. Als u de directe overdracht van de gegevens aan een andere verantwoordelijke aanvraagt, gebeurt dit alleen als dit technisch haalbaar is.

Recht op informatie, correctie, blokkering, verwijdering

U heeft het recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonlijke gegevens, de herkomst van de gegevens, hun ontvangers en het doel van de gegevensverwerking en, indien nodig, het recht om deze gegevens op elk moment te corrigeren, blokkeren of verwijderen in het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen. U kunt op elk moment contact met ons opnemen via de contactopties die worden vermeld in de juridische kennisgeving als u nog vragen heeft over het onderwerp persoonlijke gegevens.

SSL- of TLS-codering

Om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud die u naar ons als site-exploitant stuurt, te beschermen, gebruikt onze website een SSL- of. TLS-codering. Dit betekent dat gegevens die u via deze website verzendt, niet door derden kunnen worden gelezen. U herkent een versleutelde verbinding aan de adresregel "https: //" van uw browser en aan het slotsymbool in de browserregel.

 

Contact Formulier

Gegevens die via het contactformulier worden verzonden, inclusief uw contactgegevens, worden opgeslagen om uw verzoek te kunnen verwerken of om beschikbaar te zijn voor vervolgvragen. Deze gegevens worden zonder uw toestemming niet doorgegeven.

De verwerking van de gegevens die in het contactformulier zijn ingevoerd, vindt uitsluitend plaats op basis van uw toestemming (art. 6 lid 1 lit. a AVG). U kunt uw reeds gegeven toestemming op elk moment herroepen. Een informele kennisgeving per e-mail is voldoende voor de herroeping. De rechtmatigheid van de gegevensverwerkingen die vóór de intrekking zijn uitgevoerd, blijft door de intrekking onaangetast.

Gegevens die via het contactformulier worden verzonden, blijven bij ons totdat u ons vraagt ​​deze te verwijderen, uw toestemming voor opslag intrekt of het niet langer nodig is om gegevens op te slaan. Verplichte wettelijke bepalingen - in het bijzonder bewaartermijnen - blijven onaangetast.

 

Bewaartermijn van bijdragen en opmerkingen

Bijdragen en opmerkingen, evenals gerelateerde gegevens, zoals IP-adressen, worden opgeslagen. De inhoud blijft op onze website totdat deze volledig is verwijderd of om juridische redenen moest worden verwijderd.

De bijdragen en commentaren worden opgeslagen op basis van uw toestemming (art. 6 lid 1 lit. a AVG). U kunt uw reeds gegeven toestemming op elk moment herroepen. Een informele kennisgeving per e-mail is voldoende voor de herroeping. De rechtmatigheid van de gegevensverwerkingen die al hebben plaatsgevonden, blijft onaangetast door de intrekking.

 

YouTube

Onze website gebruikt plug-ins van YouTube om video-inhoud te integreren en weer te geven. Het videoportaal wordt aangeboden door YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS.

Wanneer u een pagina bezoekt met een geïntegreerde YouTube-plug-in, wordt een verbinding met de YouTube-servers tot stand gebracht. Dit vertelt YouTube welke van onze pagina's u hebt bezocht.

YouTube kan uw surfgedrag direct aan uw persoonlijk profiel toewijzen als u bent ingelogd op uw YouTube-account. U kunt dit voorkomen door vooraf uit te loggen.

YouTube wordt gebruikt in het belang van een aansprekende presentatie van onze online aanbiedingen. Dit vertegenwoordigt een legitiem belang in de zin van art. 6 lid 1 lit. f AVG.

Details over het omgaan met gebruikersgegevens vindt u in de privacyverklaring van YouTube op: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy .

 

Google Analytics

Onze website maakt gebruik van functies van de webanalysedienst Google Analytics. De aanbieder van de webanalysedienst is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, VS.

Google Analytics maakt gebruik van "cookies". Dit zijn kleine tekstbestanden die uw webbrowser op uw apparaat opslaat en waarmee het websitegebruik kan worden geanalyseerd. De door cookies gegenereerde informatie over uw gebruik van onze website wordt naar een server van Google verzonden en daar opgeslagen. De serverlocatie is meestal de VS.

Google Analytics-cookies worden ingesteld op basis van art. 6 par. 1 lit. f AVG. Als exploitant van deze website hebben wij een gerechtvaardigd belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om onze website te optimaliseren en, indien nodig, reclame.

 

IP-anonimisering

We gebruiken Google Analytics in combinatie met de functie IP-anonimisering. Het zorgt ervoor dat Google uw IP-adres binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsluitende staten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte verkort voordat het naar de VS wordt verzonden. In uitzonderlijke gevallen kan Google het volledige IP-adres naar een server in de VS sturen en daar afkorten. Google zal deze informatie namens ons gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om ons andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Het door Google Analytics verzonden IP-adres wordt niet samengevoegd met andere Google-gegevens.

 

Browser-plug-in

Het plaatsen van cookies door uw webbrowser kan worden voorkomen. Dit kan echter enkele functies van onze website beperken. U kunt ook voorkomen dat gegevens met betrekking tot uw websitegebruik, inclusief uw IP-adres, en de daaropvolgende verwerking door Google worden verzameld. U kunt dit doen door de browserplug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de .

Bezwaar tegen gegevensverzameling

U kunt voorkomen dat Google Analytics uw gegevens verzamelt door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie ingesteld die het verzamelen van uw gegevens bij toekomstige bezoeken aan onze website verhindert: Google Analytics deactiveren.

Details over de omgang met gebruikersgegevens door Google Analytics vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de .

 

Orderverwerking

Om volledig te voldoen aan de wettelijke vereisten inzake gegevensbescherming, hebben we een contract voor orderverwerking met Google gesloten.

 

Demografische kenmerken in Google Analytics

Onze website maakt gebruik van de functie "demografische kenmerken" van Google Analytics. Het kan worden gebruikt om rapporten te maken die uitspraken bevatten over de leeftijd, het geslacht en de interesses van de bezoekers van de site. Deze gegevens zijn afkomstig van op interesses gebaseerde advertenties van Google en van bezoekersgegevens van externe providers. Het is niet mogelijk om de gegevens aan een bepaalde persoon toe te wijzen. U kunt deze functie op elk moment uitschakelen. U kunt dit doen via de advertentie-instellingen in uw Google-account of door het verzamelen van uw gegevens door Google Analytics in het algemeen te verbieden, zoals uitgelegd in de sectie "Bezwaar tegen gegevensverzameling".

Google AdWords en Google Conversies bijhouden

Onze website maakt gebruik van Google AdWords. De aanbieder is Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten.

AdWords is een online advertentieprogramma. We werken met conversietracking als onderdeel van het online advertentieprogramma. Nadat op een door Google geplaatste advertentie is geklikt, wordt een cookie voor het bijhouden van conversies geplaatst. Cookies zijn kleine tekstbestanden die uw webbrowser op uw apparaat opslaat. Google AdWords-cookies verliezen hun geldigheid na 30 dagen en worden niet gebruikt om gebruikers persoonlijk te identificeren. Google en wij kunnen aan de cookie zien dat je op een advertentie hebt geklikt en bent doorgestuurd naar onze website.

Elke Google AdWords-klant krijgt een andere cookie. De cookies kunnen niet worden gevolgd via de websites van AdWords-klanten. Conversiecookies worden gebruikt om conversiestatistieken op te stellen voor AdWords-klanten die conversietracking gebruiken. Adwords-klanten ontdekken hoeveel gebruikers op hun advertentie hebben geklikt en zijn omgeleid naar pagina's met een tag voor het bijhouden van conversies. AdWords-klanten ontvangen echter geen informatie waarmee gebruikers persoonlijk kunnen worden geïdentificeerd. Als u niet wilt deelnemen aan tracking, kunt u bezwaar maken tegen het gebruik ervan. Hier moet de conversiecookie worden gedeactiveerd in de gebruikersinstellingen van de browser. Dit betekent dat er geen opname is in de statistieken voor het bijhouden van conversies.

De opslag van "conversiecookies" vindt plaats op basis van artikel 6, lid 1, punt f AVG. Als websitebeheerder hebben we een gerechtvaardigd belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om onze website en onze advertenties te optimaliseren.

Details over Google AdWords en Google Conversion Tracking vindt u in de gegevensbeschermingsbepalingen van Google: https://www.google.de/policies/privacy/ .

Met een moderne webbrowser kunt u het plaatsen van cookies controleren, beperken of voorkomen. Het deactiveren van cookies kan de functionaliteit van onze website beperken.

Bron: configurator voor gegevensbescherming van mein-datenschutzbeauftragter.de

bottom of page